تعلیق موافقتنامه شینگن توسط اتریش

تعلیق موافقتنامه شینگن توسط اتریش
به نقل از ویکی شینگن ویزا ورنز فیمان صدراعظم اتریش به رسانه های محلی گفت وین سیاست هایر خود را نسبت به مهاجان و آوارگانی که قصد مهاجرت به شینگن را دارند تغییر خواهد داد. وی گفت اقداماتی که ما در مرزها انجام داده ایم برای موجودیت کل شینگن مفید خواهد بود.
فیمان در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های اتریشی گفت همه مهاجران باید کنترل شده و آنهایی که قصد ورود غیرقانونی به شینگن را دارند می‌بایست به کشورهای مبداء خود بازگردانده شوند.
او گفت دولت یک سیستم دقیق نظارت بر مهاجران را اجرایی خواهد کرد همان‌گونه که همسایه ما آلمان کنترل مرزها را شدت بخشیده و خروج آوارگان از منطقه شینگن را آغاز کرده است.
فیمان گفت هرکسی که به مرزهای ما میرسد تحت کنترل قرار می‌گیرد. کسانی که قبلا برای اخذ ویزای شینگن اقدام نکرده اند و قصد مهاجرت به شینگن را دارند باید مدارک شناسایی معتبر خود را ارائه دهند. برای تعدادی که شرایط مدنظر را داشته باشند ویزای فوری شینگن صادر خواهد شد.
فیمان گفت اگر اتحادیه اروپا موفق به تامین امنیت مرزهای خارجی خود نشود، اعضای شینگن مجبور خواهندشد که هر کشور مرزهای ملی خود را کنترل کند و این منزله فروپاشی شینگن خواهد بود.


ویزای شینگن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *