ویزای ملی فرانسه

ویزای ملی فرانسه
به نقل از ویکی شینگن ویزا دولت فرانسه از تاریخ 13 نوامبر به مدت یک ماه عضویت خود را درشینگن به تعلیق در آورد.در این مدت شهروندان خارجی که دارای ویزای شینگن فرانسه هستند بدون ویزای فرانسه قادر به ورود به فرانسه نخواند بود. یعنی اینکه اگر مردم مقصد تعطیلات خود را فرانسه تعیین کرده اند میبایست علاوه بر ویزای شینگن ، برای ویزای ملی فرانسه نیز اقدام کنند. این محدودیت برای کسانی که قصد اقامت فرانسه را دارند اعمال نمیشود.
در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در پاریس وزیر داخله فرانسه برنارد کزنو این مطلب را بیان کرد و علت آن را احتیاط برای کاهش احتمال تهدیدات تروریستی و یا اختلال های عمومی بیان کرد.
منطقه شینگن در حال حاضر 26 عضو دارد که بیشتر اعضای اتحادیه اروپا و چهار عضو از خارج اتحادیه اروپا هستند. براساس این توافقنامه شهروندان کشورهای عضو شینگن می توانند به هریک از کشورهای عضو شینگن بدون نیاز به کنترل های مرزی سفر کرده و سراسر منطقه شینگن را با یک ویزای مشترک طی نمایند.


ویزای شینگن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *