6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr 10976-1 (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir. Mevzuat Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,1/1/2004 tarihinden sonraki tebliğlerin ve 1/1/2017 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu ... (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr...

(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr) -[6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr]-
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu - mevzuat.gov.tr
Mevzuat Bilgi Sistemi