MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr
MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr BAŞLANGIÇ. Madde 1 - Tasarının 1 inci maddesi, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1 inci maddesinin tekrarıdır. Ancak, maddenin birinci ... Mevzuat Bilgi Sistemi DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ . BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler . BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Mevzuat Bilgi Sistemi - mevzuat.basbakanlik.gov.tr Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tarifi yapılan teknik ve sağlık ... 3797 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM ... - basbakanlik.gov.tr MADDE GEREKÇELERİ. MADDE 1-Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri arasına, uzaktan eğitim veya açıköğretim yoluyla genel veya ... Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel … 21 Eylül 2017 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 30187. YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN YÖNETMELİĞİ . BİRİNCİ KISIM Mevzuat Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun ... (MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr)

MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr...

(MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr) -[MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr]-
 
MADDE GEREKÇELERİ - basbakanlik.gov.tr
Mevzuat Bilgi Sistemi
Mevzuat Bilgi Sistemi - mevzuat.basbakanlik.gov.tr
3797 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM ... - basbakanlik.gov.tr
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel …
Mevzuat Bilgi Sistemi