مدارک اخذ ویزای شینگن نروژ برای اهداف تحصیلی،پژوهشی، آموزشی

مدارک اخذ ویزای شینگن نروژ برای اهداف تحصیلی،پژوهشی، آموزشی
یک گواهی ثبت نام از موسسه آموزشی یا پژوهشی در نروژ که امکان حضور در دوره ها را تایید می کند
گواهی مربوط به تکمیل و گذراندن دوره های پیش نیاز اعلام شده
اسناد تایید کننده تمکن مالی دانش پژوه در طول مدت اقامت شینگن


ویزای شینگن

مدارک اخذ ویزای شینگن آلمان برای کودکان صغیر:

مدارک اخذ ویزای شینگن آلمان برای کودکان صغیر:
اسناد مربوط به اثبات درآمد ثابت والدین ( از قبیل قرارداد کار با درآمد ماهیانه مشخص شده یا یک صورت حساب بانکی یا مجوز کسب و کار)
اجازه رسمی سفر برای کودک از طرف والدین (رضایتنامه سفرباید ازطرف پدر و مادر باشد)
اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی کند، میبایست اجازه سفر را در کنسولگری کشور آلمان تأیید نماید
هنگام درخواست ویزای اقامت شینگن در سفارتخانه و یا کنسولگری آلمان در کشور مبداء ، میبایست سرپرست و یا یکی از والدین همراه فرزند خردسال باشد


ویزای شینگن

ویزای شینگن آلمان با ازدواج

مدارک اخذ ویزای منطقه شینگن آلمان برای همسر یک شهروند آلمان:
گواهی شهروندی آلمان (شناسنامه یا کارت کنسولی یا گواهینامه ملی و یا سند ملکیت)
سند ازدواج مورد تایید دولت آلمان
سوابق خانوادگی شهروند آلمان


ویزای شینگن

مدارک اخذ ویزای شینگن آلمان برای اهداف تحصیلی،پژوهشی، آموزشی

مدارک اخذ ویزای شینگن آلمان برای اهداف تحصیلی،پژوهشی، آموزشی
یک گواهی ثبت نام از موسسه آموزشی یا پژوهشی در آلمان که امکان حضور در دوره ها را تایید می کند
گواهی مربوط به تکمیل و گذراندن دوره های پیش نیاز اعلام شده
اسناد تایید کننده تمکن مالی دانش پژوه در طول مدت اقامت شینگن


ویزای شینگن

مدارک اخذ ویزای شینگن مدت دار آلمان برای نهادهای رسمی

مدارک اخذ ویزای شینگن مدت دار آلمان برای نهادهای رسمی
کپی دعوت نامه رسمی از کشور آلمان
مدارک هویتی متقاضی
هدف یا اهداف سفر ( از قبیل مذاکرات، جلسات ، رویدادهای برنامه ریزی شده قبلی توسط سازمانهای دولتی و یا مشاره بین کارگروه ها)
مدت اقامت در کشورهای شینگن
محل یا محل های اقامت طولانی شینگن


ویزای شینگن

ویزای شینگن آلمان فرهنگی هنری ورزشی

مدارک اخذ ویزای شینگن آلمان برای اهداف فرهنگی ، ورزشی ، هنری وسینما و یا اهداف مذهبی
دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویدادها یا فعالیت های برنامه ریزی شده در آلمان
مدت اقامت آلمان
نام متقاضیان و همراهان متقاضی جهت اعزام به آلمان
پیش گزارش اهداف و جزییات و برنامه سفر در طول مدت اقامت شینگن


ویزای شینگن

ویزای پزشکی شینگن آلمان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای پزشکی شینگن آلمان
گواهی و گزارش پزشک محلی
گواهی از بیمارستان یا پزشک در آلمان که تایید کننده تاریخ ملاقات و همچنین وضعیت پزشکی شما باشد
تائیدیه پرداخت هزینه های پزشکی


ویزای شینگن

ویزای تجاری آلمان برای اخذ ویزای شینگن آلمان

ویزای تجاری آلمان برای اخذ ویزای شینگن آلمان
دعوتنامه از شرکت آلمانی که شما قصد بازدید از آن را دارید و آدرس دقیق آنها بهمراه تاریخ بازدید شما از آنجا باشد.
یک گواهینامه از کارفرمای خود که بیانگر اجازه کسب و کار شما باشد
اگر روابط تجاری قبلی مابین دو شرکت وجود داشته باشد، مدارکی جهت اثبات این روابط ارائه شود.
بیانه بانکی شش ماه گذشته شرکت مبدا یا مقصد که تمکن مالی جهت پوشش هزینه های مربوط به زمان اقامت را تایید کند.


ویزای شینگن

ویزای توریستی شینگن آلمان

ویزای توریستی شینگن آلمان

شرایط گرفتن ویزای توریستی شینگن بواسطه یکی از شهروندان آلمان
دعوتنامه با آدرس و شماره تلفن از طرف یکی از اعضای خانواده و یا حامی مالی که بیانیه بانکی شش ماه گذشته را در بانکهای آلمان داشته باشد
یک نسخه کپی از گذرنامه


ویزای شینگن

ویزای شینگن آلمان برای افراد دارای شرایط خاص

مدارک اخذ ویزای شینگن آلمان برای افراد دارای شرایط خاص
-اگر فرد استخدام یک شرکت است
یک نسخه از تصویر قرارداد استخدام متقاضی
گزارش بانکی مربوط به 6 ماه گذشته
اجازه کارفرما جهت ترک محل خدمت
تاییدیه پرداخت مالیات بر درآمد و یا گواهی اداره مالیات بر درآمد که در فیش حقوق و دستمزد محاسبه شده است

-اگر فرد کار آزاد داشته باشد
یک کپی از مجوز کسب و کار (پروانه کسب)
گزارش بانکی کسب و کار شما مربوط به 6 ماه گذشته
تاییدیه مالیات بر درآمد

-اگرفرد دانش آموز است
مدارک مربوط به ثبت نام
گواهی عدم مخالفت مدرسه یا دانشگاه

-اگر فرد بازنشسته باشد
گزارش اداره بازنشستگی مربوط به 6 ماه گذشته
تذکر : متقاضی میبایستت فرم درخواست ویزای شینگن را امضا نموده و به همراه سایر مدارک اجباری که دربالا دکر شده شخصا به سفارتخانه یا کنسولگری آلمان در کشور خود ارایه دهد

 


ویزای شینگن